Verkoop genetika'veni, vidi, vici'

De HOOFDAKTIVITEIT bestaat uit het opstarten van het Deense KERNSTURINGSPROGRAMMA bij bedrijven die kiezen voor de Deense genetika.

Waarom eigen aanfok?

1)    stabiliseren van de gezondheid

2)    kostprijsbesparing door verhogen van technische prestaties en kengetallen

3)    eigen aanfok is goedkoper dan aankoop; het laat een snellere en efficiëntere     

       vervanging toe van de zeugen die niet voldoen aan de vereisten, want de

       fokzeugen zijn op het bedrijf beschikbaar 

Voorwaarde :

       - Er is voldoende opfokcapaciteit voorhanden.

       - U bent voldoende gemotiveerd en competent. 

Methode :

1)    bedrijven > 400 zeugen

       via kernsturing (nucleus management) :

       ca. 10% van de zeugenstapel bestaat uit zuiverlijnsdieren YY of LL 

2)    bedrijven < 400 zeugen

       a.   via rotatiekruising

       b.   via regelmatige aankoop van zuiverlijnsgelten 

Extra troeven door te kiezen voor de Deense fokkerij, via Breeders of Denmark (DanSus Nevele) :

     - Een zeer snelle genetische vooruitgang in uw eigen bedrijf, gezien het korte

       generatie-interval bij de Deense basisfokkerij – de snelst vooruitgang    

       makende fokkerij ter wereld.

     - Het is economisch interessantst :

       Kostprijs kernsturing : 130 €/moederzeug per jaar

     - Een halve dag gratis managementsbegeleiding per 250 moederdieren per jaar 

 PARTNERS :

http://www.kivansteenlandt.be/

http://www.cercosoft.be/

Artikels :

L&T Eigen aanfok en verkoop van Deense gelten 07-09-2007      

Bezoek ook de pagina 'inseminatie'

 danzuchtteam_copy.jpg

  Templatesbrowser.com