Verkoop genetika'veni, vidi, vici'

De HOOFDAKTIVITEIT bestaat uit het opstarten van het Deense KERNSTURINGSPROGRAMMA bij bedrijven die kiezen voor de Deense genetika.

Waarom eigen aanfok?

1)    stabiliseren van de gezondheid

2)    kostprijsbesparing door verhogen van technische prestaties en kengetallen

3)    eigen aanfok is goedkoper dan aankoop; het laat een snellere en efficiëntere     

       vervanging toe van de zeugen die niet voldoen aan de vereisten, want de

       fokzeugen zijn op het bedrijf beschikbaar 

Voorwaarde :

       - Er is voldoende opfokcapaciteit voorhanden.

       - U bent voldoende gemotiveerd en competent. 

Methode :

1)    bedrijven > 400 zeugen

       via kernsturing (nucleus management) :

       ca. 10% van de zeugenstapel bestaat uit zuiverlijnsdieren YY of LL 

2)    bedrijven < 400 zeugen

       a.   via rotatiekruising

       b.   via regelmatige aankoop van zuiverlijnsgelten 

Extra troeven door te kiezen voor de Deense fokkerij, via Breeders of Denmark (DanSus Nevele) :

     - Een zeer snelle genetische vooruitgang in uw eigen bedrijf, gezien het korte

       generatie-interval bij de Deense basisfokkerij – de snelst vooruitgang    

       makende fokkerij ter wereld.

     - Het is economisch interessantst :

       Kostprijs kernsturing : 130 €/moederzeug per jaar

     - Een halve dag gratis managementsbegeleiding per 250 moederdieren per jaar 

 PARTNERS :

http://www.kivansteenlandt.be/

http://www.cercosoft.be/

Artikels :

L&T Eigen aanfok en verkoop van Deense gelten 07-09-2007      

Bezoek ook de pagina 'inseminatie'

 danzuchtteam_copy.jpg

  Templates Browser

Things to remember when getting an admission to the training school

Training schools and colleges worth a lot as they provide all the various kinds of training ns material that professional need in order to get ahead of their profession ad contribute at their best. In Australia, people can surely find lots of schools and colleges that offer high quality training options for the students as well as for the professional who looking to enhance their skill for better capabilities.

There are courses like Diploma of Community Services, Certificate III in Information Digital Media and Technology, Diploma of Work Health and Safety, Certificate II in Business and Retail Management Courses as well as the Advanced Diploma of Leadership and Management and Aged Care Training schools offering professional diplomas and courses that offer higher level training.

There are many things that you must be keeping mind in order to help yourself getting things better and get the training you need, but the most important things you should never forget are:

You should never enroll or opt to enroll in courses which are wide apart as you will be stuck nowhere and may have to manage things that you are not familiar with. In case if you are likely to get more courses you may consider to have enrolled in courses that you like the most, you should consider having the ones which are related or have similar content in them as well as same level and area of training.

As for example if you are going to attend the Business Management Courses, you should be aware that instead of aged care course you must be looking forward to get to the Diploma Of Business Management.

Further you should know that if you have to get to the top level courses you should not hesitate to enroll in the preliminary courses as they would help you learn things better.

Link

Millennium Education Development - Ways to Reach

Dr Tooley: his conclusion on personal education and entrepreneurshipProfessor James

Institutional Reform In the Higher Education Sector of Mozambique and Ethical Affairs

The need to eliminate poverty through increased literacyOne of the main goals expressed

Institutional Reform In the Higher Education Sector of Mozambique and Ethical Affairs

The need to eliminate poverty through increased literacyOne of the main goals expressed

Get in touch!

Contact Us

email us at radik.homichev@templatesbrowser.com

- or -

send us a mail at:

83 Adavale Road, BRISBANE GROVE, New South Wales, 2580, Australia