Graanveredeling'geven, en nemen'

Jaarlijks worden zo’n slordige 60 000 m3 vloeibare nutriënten (hoofdzakelijk digestaat) op zo’n 2000 ha akker in de omgeving verspreid. Dit resulteert in een aanzienlijke opbrengstverhoging voor de akkerbouw door besparing op kunstmest.
Deze oppervlakte vertegenwoordigt eveneens het jaarlijkse verbruik aan granen (vnl. tarwe en gerst) voor de gezamenlijke varkensstapel, eveneens afkomstig uit de regio.

  Templatesbrowser.com