Genesus filosofie'gemiste kansen uitsluiten'

De stap naar Mecklenburg-vorpommern (Oost-Duitsland) in 1996 werd gemaakt omwille van doorslaggevende redenen : schaalgrootte, mestafzet en grondstoffen, maw de mogelijkheid tot efficiënte varkensproduktie.
Bovendien heeft mijn deskundigheid als Dierenarts, aangevuld door diverse congressen in Europa en in de USA, ertoe geleid een aantal belangrijke strategische keuzes te maken, nl:

  • enerzijds kiezen voor varkensproduktie in een biotoop met zeer hoge gezondheidsstatus (SPF – specific pathogen free), waarbij medicinering, in groep of apart, minimaal is.
  • anderzijds is het belang van top-genetika met een goed onderbouwd lange-termijn fokprogramma cruciaal.
  • verder wordt uiterst veel belang gehecht aan de voederkwaliteit. Daarom produceren wij niet alleen zelf het voeder, wij selekteren tevens vooraf de granen, afkomstig van akkerboeren uit de nabije omgeving, wat de hoofdgarantie is voor een goed en gezond voeder.

Naast management, zorgen bovenvermelde parameters voor een maximaal potentiaal met zeer reproduceerbare resultaten, maw opportunity cost vanaf het begin minimaal houden.
Deze visie werd naderhand ook ingevuld door eigen stroomproduktie uit substraten als mais, gras en varkensmest, met warmterecuperatie in de produktiegebouwen, alsook stroom uit zonnepanelen. Terzelfdertijd verschaffen wij een enorme rijkdom aan nutriënten op de nabij liggende akkers.

Elke produktie-eenheid is QS-gecertificeerd.

De dierenartspraktijk in België en Duitsland blijven parallel bestaan. Waar gewenst wordt deskundig advies als one-stop-solution verleend :

  • Vinden van het juiste concept
  • Verschaffen van een oplossing op maat
  • Opvolging na implementatie
  • KlanttevredenheidLogo1.jpg

 

 

 

Logo2.jpg

 

Vriendelijke groeten,

Het GeneSus-Team

  Templates Browser

The Global Education Responsibility to Achieve the Development Agenda After 2015

The Millennium Development Goals (MDGs) are undoubtedly successful in strengthening

Education Benefits To Reduction the World Poverty

If you are taught, you can get all the skills needed to produce and achieve success.

Where Education - Rebellion

Even after the Half Century of India's independence, the fate of education, educators

Things to remember when getting an admission to the training school

Training schools and colleges worth a lot as they provide all the various kinds of training ns material that professional need in order to get ahead of their profession ad contribute at their best. In Australia, people can surely find lots of schools and colleges that offer high quality training options for the students as well as for the professional who looking to enhance their skill for better capabilities.

There are courses like Diploma of Community Services, Certificate III in Information Digital Media and Technology, Diploma of Work Health and Safety, Certificate II in Business and Retail Management Courses as well as the Advanced Diploma of Leadership and Management and Aged Care Training schools offering professional diplomas and courses that offer higher level training.

There are many things that you must be keeping mind in order to help yourself getting things better and get the training you need, but the most important things you should never forget are:

You should never enroll or opt to enroll in courses which are wide apart as you will be stuck nowhere and may have to manage things that you are not familiar with. In case if you are likely to get more courses you may consider to have enrolled in courses that you like the most, you should consider having the ones which are related or have similar content in them as well as same level and area of training.

As for example if you are going to attend the Business Management Courses, you should be aware that instead of aged care course you must be looking forward to get to the Diploma Of Business Management.

Further you should know that if you have to get to the top level courses you should not hesitate to enroll in the preliminary courses as they would help you learn things better.

Get in touch!

Contact Us

email us at radik.homichev@templatesbrowser.com

- or -

send us a mail at:

50 Sullivan Court, WILLANGIE, Victoria, 3485, Australia