Inseminatieruimte'inseminatieruimte'

Op een spinn-off bedrijf van de biotoop, uiteraard eveneens SPF, is een jaarlijks roterend aantal KI-beren aanwezig om de toelevering van sperma voor produktie van fokgelten en van slachtvarkens te garanderen.

Fokgelten: 2 raszuivere bloedlijnen worden gekruisd en verschaffen een optimaal heterosiseffekt.
YY Deense Yorkshire als moederdier
LL Deense Landras als vaderdier
 
Vleesvarkens: hier overtreft de excellente groei ruimschoots het voordeel van de extreme bevleesdheid
YL zelf aangefokt zeugenlijn
DD Deense Duroc berenlijn
 
>> meer info: www.breedersofdenmark.dk; zie ook genetica

 

  Templatesbrowser.com