Biotoop'gezond begonnen is half gewonnen'

Jaarlijks bevallen 4500 zeugen 2,4 keren, d.b. zo’n dikke 200 bevallingen per week. Wekelijks worden volgende produktie-aktiviteiten doorgevoerd : insemineren / werpen / spenen.

Om de infektiedruk te minimaliseren en ev. infektieketens te doorbreken, is de produktie opgesplitst in 3 sites : zeugenstal (inseminatieruimte, zeugenverblijf en kraamstal) – biggenopfok (7 – 30 kg) – vleesvarkensstal. Bovendien worden de vervangingszeugen tevens zelf aangemaakt, waardoor geen enkele aanvoer van levend materiaal met een iets andere gezondheidsstatus plaats vindt . Dit systeem wordt ook closed herd genoemd.

Zowel in de zeugenstal, de biggenopfok als de vleesvarkensstal is de omvang van 1 afdeling gebaseerd op de grootte van een wekelijkse groep dieren, die tijdens de volledige cyclus bij elkaar blijven, zonder inbreng van ‘ander’ organisch materiaal : all-in/all-out.

Elke afdeling is geklimatiseerd. Naargelang leeftijd en bezettingsgraad worden temperatuur en vochtigheid computergestuurd en worden ventilatie, verwarming en koeling bijgeregeld. De historiek van deze gegevens wordt tevens gearchiveerd.

  Templates Browser

Challenges in Social Education Today - Globalization and Changes in Education

A recent study of global humanitarian investigations currently emphasizes the most

What it means is a modern Online Teacher

University teaching is part of a well-constructed tradition that has remained unchanged

I am How Do You Appreciate the True Value of Higher Education?

I have written many articles about the best practice for educators using the time

Things to remember when getting an admission to the training school

Training schools and colleges worth a lot as they provide all the various kinds of training ns material that professional need in order to get ahead of their profession ad contribute at their best. In Australia, people can surely find lots of schools and colleges that offer high quality training options for the students as well as for the professional who looking to enhance their skill for better capabilities.

There are courses like Diploma of Community Services, Certificate III in Information Digital Media and Technology, Diploma of Work Health and Safety, Certificate II in Business and Retail Management Courses as well as the Advanced Diploma of Leadership and Management and Aged Care Training schools offering professional diplomas and courses that offer higher level training.

There are many things that you must be keeping mind in order to help yourself getting things better and get the training you need, but the most important things you should never forget are:

You should never enroll or opt to enroll in courses which are wide apart as you will be stuck nowhere and may have to manage things that you are not familiar with. In case if you are likely to get more courses you may consider to have enrolled in courses that you like the most, you should consider having the ones which are related or have similar content in them as well as same level and area of training.

As for example if you are going to attend the Business Management Courses, you should be aware that instead of aged care course you must be looking forward to get to the Diploma Of Business Management.

Further you should know that if you have to get to the top level courses you should not hesitate to enroll in the preliminary courses as they would help you learn things better.

Get in touch!

Contact Us

email us at radik.homichev@templatesbrowser.com

- or -

send us a mail at:

49 Beach Street, SUMMERHILL, Tasmania, 7250, Australia