Biotoop'gezond begonnen is half gewonnen'

Jaarlijks bevallen 4500 zeugen 2,4 keren, d.b. zo’n dikke 200 bevallingen per week. Wekelijks worden volgende produktie-aktiviteiten doorgevoerd : insemineren / werpen / spenen.

Om de infektiedruk te minimaliseren en ev. infektieketens te doorbreken, is de produktie opgesplitst in 3 sites : zeugenstal (inseminatieruimte, zeugenverblijf en kraamstal) – biggenopfok (7 – 30 kg) – vleesvarkensstal. Bovendien worden de vervangingszeugen tevens zelf aangemaakt, waardoor geen enkele aanvoer van levend materiaal met een iets andere gezondheidsstatus plaats vindt . Dit systeem wordt ook closed herd genoemd.

Zowel in de zeugenstal, de biggenopfok als de vleesvarkensstal is de omvang van 1 afdeling gebaseerd op de grootte van een wekelijkse groep dieren, die tijdens de volledige cyclus bij elkaar blijven, zonder inbreng van ‘ander’ organisch materiaal : all-in/all-out.

Elke afdeling is geklimatiseerd. Naargelang leeftijd en bezettingsgraad worden temperatuur en vochtigheid computergestuurd en worden ventilatie, verwarming en koeling bijgeregeld. De historiek van deze gegevens wordt tevens gearchiveerd.

  Templatesbrowser.com