Genesus filosofie'gemiste kansen uitsluiten'

De stap naar Mecklenburg-vorpommern (Oost-Duitsland) in 1996 werd gemaakt omwille van doorslaggevende redenen : schaalgrootte, mestafzet en grondstoffen, maw de mogelijkheid tot efficiënte varkensproduktie.
Bovendien heeft mijn deskundigheid als Dierenarts, aangevuld door diverse congressen in Europa en in de USA, ertoe geleid een aantal belangrijke strategische keuzes te maken, nl:

  • enerzijds kiezen voor varkensproduktie in een biotoop met zeer hoge gezondheidsstatus (SPF – specific pathogen free), waarbij medicinering, in groep of apart, minimaal is.
  • anderzijds is het belang van top-genetika met een goed onderbouwd lange-termijn fokprogramma cruciaal.
  • verder wordt uiterst veel belang gehecht aan de voederkwaliteit. Daarom produceren wij niet alleen zelf het voeder, wij selekteren tevens vooraf de granen, afkomstig van akkerboeren uit de nabije omgeving, wat de hoofdgarantie is voor een goed en gezond voeder.

Naast management, zorgen bovenvermelde parameters voor een maximaal potentiaal met zeer reproduceerbare resultaten, maw opportunity cost vanaf het begin minimaal houden.
Deze visie werd naderhand ook ingevuld door eigen stroomproduktie uit substraten als mais, gras en varkensmest, met warmterecuperatie in de produktiegebouwen, alsook stroom uit zonnepanelen. Terzelfdertijd verschaffen wij een enorme rijkdom aan nutriënten op de nabij liggende akkers.

Elke produktie-eenheid is QS-gecertificeerd.

De dierenartspraktijk in België en Duitsland blijven parallel bestaan. Waar gewenst wordt deskundig advies als one-stop-solution verleend :

  • Vinden van het juiste concept
  • Verschaffen van een oplossing op maat
  • Opvolging na implementatie
  • KlanttevredenheidLogo1.jpg

 

 

 

Logo2.jpg

 

Vriendelijke groeten,

Het GeneSus-Team

  Templatesbrowser.com